KNOW MORE ABOUT US BY THIS INTERVIEW.

(In NL/Dutch below)

Introducing Eigengijs
Design studio Eigengijs designs furniture. Aim is to elevate everyday furniture types to a higher right to exist. This creates high-profile inspiring unique pieces of work that derive their raison d’être from a good dose of stubbornness in the way we look at and think about design as well as acquired professional knowledge. With characteristics of playfulness, tradition and innovation in material and in the manufacturing process. The combination of ingredients is what we call the Eigengijs signature.

Who is Gijs Kuijpers?
Gijs Kuijpers is a young, passionate furniture designer with a hands-on mentality. “With a continuously developing view and motivation I search for the limits of my view and my knowledge and skills. This twenty-four-seven thought process guarantees the surprise and quality in my work ”.

When did you start?
As a teenager I started sweeping and clearing the workshop of the local furniture factory in my native village. Soon I was allowed to do much more and I learned, among other things, how raw wooden planks were processed into perfectly finished furniture pieces.

I had tasted the beauty of manufacturing furniture. Logical next step was to explore and to develope my creative side. I chose to follow two design courses in Mechelen, Belgium. Here I built up my first design portfolio and started promoting it at the same time. The Chamber of Commerce registration at the age of 21 was again a logical next step. Above all, a great milestone in my personal and business development as a designer and creator.

Why did you choose what you do?
It has been destined. On my first day at the local furniture workshop, I was captivated by my passion for craftsmanship combined with my creative spirit. It fascinated me on the spot and never let go.

What makes your designs so special?
Storytelling & Identity. There is a story in every already designed and existing piece of furniture or furniture series. One more layered than the other. In any case, it is always more than ‘just’ an object. To realize a “one of a kind” copy, there is always a piece of myself in it; nothing is more unique than a personalized identity.

For whom is your furniture intended for?
People who determine material value through emotion. People who see objects as an addition to identity. People who cherish craft. People who want quality. People who want a sustainable future. People who want something unique. People who want something beautiful.

What is to be considered your most challenging work?
The Delft Blue Furniture series is the most complex work that I have made so far. Several computer-controlled machines are used to realize the design. In addition, it also requires a lot of pure craftsmanship. The result is an ultimate representative of the Eigengijs signature. The technique can be applied unlimited to different objects and / or interior possibilities.

Who or what inspire you? Whose work appeals to you?
I am inspired by the heritage that humans have left us to this day. And I think it is important to always take it contemporary when I design something new. I have a lot of designers that I love. I have been fortunate to be able to work with some of them. All experiences made me the designer that I am today.

During my studies I followed lectures from Fabiaan van Severen. I had the privilege to do an internship at Studio Job. I also started working there. Both use a completely different design method. While Fabiaan works as a Modernist with pure designs, Studio Job uses the terms “Non-modernism” and “all-out” in their work. I try to combine the best of both worlds as well as developing my own style known as “Eigengijs”.

What can we expect from Eigengijs regarding the future?
An up and running studio! Some clever heads together who create designs within the Eigengijs style for different collections. And to ensure that the production of an extensive catalog of own work runs smoothly.

Which plans “across the border” are part of this?
I am building a well-inspiring and high-quality international network where every national border is blurring and work from Eigengijs is available all over the world.

NL / DUTCH

Wie/wat is Eigengijs?
Designstudio Eigengijs ontwerpt meubelen. Gedachtengoed is alledaagse meubeltypen te verheffen naar een hoger bestaansrecht. Zo ontstaan er spraakmakende inspirerende unieke producten die hun bestaansrecht ontlenen aan een flinke dosis eigenwijsheid in kijk op design en opgedane vakkennis. Met als kenmerken speelsheid, traditie en innovatie in materiaal en in maakproces. De combinatie vormt het fundament van de Eigengijs signatuur.

Wie is Gijs Kuijpers?
Gijs Kuijpers is jonge gepassioneerde getalenteerde meubelontwerper met een hands-on mentaliteit. “Met een duidelijk eigen zienswijze als drijfveer zoek ik de grenzen van mijn zienswijze en mijn kennis en kunde. Dit twenty-four-seven gedachtenproces waarborgt de verrassing en kwaliteit in mijn werk”. 

Wanneer ben je gestart?
Als klein jongetje begon ik met het vegen en stofvrij maken van de werkplaats van de locale meubelmakerij in mijn geboortedorp. Al snel mocht ik veel meer doen en leerde ik onder andere hoe ruwe houten planken bewerkt werden tot perfect afgewerkte meubelstukken.

Ik had geproefd van de schoonheid van het vervaardigen van meubels en ik wilde vervolgens ook mijn creatieve kant de ruimte geven. Ik koos ervoor om twee designopleidingen te volgen in Mechelen België. Hier bouwde ik mijn eerste designportfolio op en begon tegelijkertijd met de promotie daarvan. De KvK-registratie op mijn 21e was een logische vervolgstap. Bovenal een geweldige mijlpaal in mijn persoonlijke en zakelijke ontwikkeling als designer en creator. 

Waarom heb je gekozen voor wat je doet?
Het is voorbestemd geweest. Op mijn eerste dag binnen de locale meubelmakerij ben ik gepakt door mijn passie voor ambacht in combinatie met mijn creatieve geest. Het heeft me “begeistert” en nooit meer losgelaten.

Wat maakt jouw ontwerpen zo bijzonder?
Storytelling & Identity. In ieder reeds ontworpen en bestaand meubel of meubelserie zit een verhaal. Het een met meer gelaagdheid dan de ander. Het is in ieder geval altijd meer dan ‘zomaar’ een object. Om een “one of a kind” exemplaar te realiseren zit er altijd een stuk van mezelf in; niets is meer uniek dan een persoonlijke identiteit.

Voor wie zijn jouw meubels bedoeld?
Mensen die materiële waarde bepalen door emotie. Mensen die objecten zien als aanvulling van identiteit. Mensen die ambacht koesteren. Mensen die kwaliteit willen. Mensen die een duurzame toekomst willen. Mensen die iets unieks willen. Mensen die iets moois willen.

Wat is het hoogtepunt van jouw beste werk?
De Delft Blue Furniture-serie is het meest complexe uitgevoerde werk dat ik tot nu heb gemaakt. Voor het realiseren worden meerdere computergestuurde machines gebruikt om het ontwerp te vervaardigen. Daarnaast vergt het ook veel puur ambachtswerk. Het resultaat is een uniek beeldmerk. Een ultieme representant van de ‘Eigengijs’ signatuur. De techniek is ongelimiteerd toe te passen op verschillende objecten en/of interieurmogelijkheden. 

Door wie of wat laat jij je inspireren? Wie zijn je voorbeelden of wiens werk spreekt jou aan?
Ik laat me inspireren door erfgoed dat de mens ons tot aan de dag van vandaag heeft achtergelaten. En ik vind het belangrijk om het hedendaags altijd mee te nemen wanneer ik iets nieuws ontwerp. Ik heb ontzettend veel ontwerpers waarvoor ik voorliefde heb. Ik heb het geluk gehad met sommigen te mogen werken en kan dus ook zeggen dat zei mij mede gevormd hebben tot de ontwerper die ik nu ben. Tijdens mijn studie kreeg ik les en liep ik later stage bij Fabiaan van Severen. Ook liep ik stage bij Studio Job en ging ik na mijn studie daar aan het werk. Deze 2 voorbeelden die beiden een totaal verschillend ontwerp werkwijze hanteren. Waarbij Fabiaan als Modernist met pure ontwerpen werkt, gebruikt Studio Job de termen “Non-modernism” en “all-out” in zijn werk. Ik probeer het beste uit deze twee werelden te combineren in een eigen stijl: “Eigengijs”.

Wat mogen we m.b.t. het oog op de toekomst van Eigengijs verwachten?
Een up and running studio! Enkele knappe koppen bij elkaar die ontwerpen binnen de stijl Eigengijs maken voor verschillende collecties. En die ervoor zorgen dat de productie van een uitgebreide catalogus met eigen werk in goede banen loopt. Waarbij een totaalinrichting een mooie toevoeging is.

Welke plannen “over de grens” horen daarbij?
Ik bouw aan een goed inspirerend en kwalitatief internationaal netwerk waarbij iedere landsgrens vervaagt en zo overal in de wereld werk van Eigengijs te verkrijgen is.